Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2018

tightjeans
Fascynuje mnie, dlaczego akurat ten człowiek nas pociąga, dlaczego za nim chcemy iść. Dlaczego z pewnymi osobami relacje trwają przez całe życie, mimo że - wydawałoby się - nie ma ku temu żadnych powodów. Dlaczego pewne osoby tkwią nam w sercu i nie da się ich stamtąd wyrzucić, mimo że wszystko nas dzieli, a nawet już się z nimi nie spotykamy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa vianataliana nataliana
tightjeans
I w pewnym momencie dochodzisz do wniosku, że brakuje ci tego. Imprez do rana i leczenia nad ranem moralnego koca kolejnym winem, całonocnych szczerych rozmów, planowania przyszłości, weekendowych wypadów nad morze, gdy masz 7 godzin drogi w jedną stronę. Brakuje wspólnie pitej ziołowej herbaty i tej 0.7 wódki robionej na dwie w ciągu godziny. Spania pod namiotem, gdy na dworze piździ jak w kieleckim i przesiadywania z blantem na balkonie. Brakuje tak wielu momentów, które odeszły na zawsze...
tightjeans
2701 bfb6 500
Reposted fromoll oll vianiebieskieoczy niebieskieoczy
tightjeans
4780 043c
Reposted fromrubinek rubinek
tightjeans

I mean, it's sort of exciting, isn't it, breaking the rules?

tightjeans

“Uważam, że kobiety są źle wychowywane, bo rozbudza się ich kobiecość: bądź piękna, bądź atrakcyjna, a zaniedbuje ludzką część: bądź mądra, pewna siebie. Dziewczynki wychowuje się na kobiety, a nie na ludzi.”

~ Renata Dancewicz

Reposted fromBrewOfLonging BrewOfLonging viainto-black into-black

October 27 2018

tightjeans
off to the world
Reposted fromcats cats viatheotherjames theotherjames
tightjeans
tightjeans
#510
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa
tightjeans
Wiosenny piątek, jadę nocą na tym Veturilo
Nie powinienem, bo wypiłem to czerwone wino
Chciałbym powiedzieć teraz, że uciekam przed policją

Ale zapamiętaj: życie to nie Ale Kino
— TH
tightjeans
tightjeans
I switched the time zone (but what do I know?)
Spending nights hitchhiking (where will I go?)
— selfcare
Reposted byBrainy Brainy
1885 4251 500

adviceandsupportforyou:

Recovery is possible.

tightjeans
1701 5221 500
Reposted fromseaweed seaweed viamy-anxieties my-anxieties
tightjeans
6145 bbf8 500
Reposted frompiehus piehus viamy-anxieties my-anxieties
tightjeans
6099 66f1 500
Reposted frommeem meem viamy-anxieties my-anxieties
tightjeans
Reposted fromsilence89 silence89 viamy-anxieties my-anxieties

October 07 2018

tightjeans
6743 c9e0
Reposted fromkaha kaha viajointskurwysyn jointskurwysyn
tightjeans
4575 eef5
Reposted fromolaosa olaosa viaszarakoszula szarakoszula
tightjeans
Reposted fromFlau Flau viadirtyliar dirtyliar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl